Cyfarfodydd

Cynhelir prif gyfarfod y Cyngor bob trydydd dydd Iau o’r mis ac mae Is-bwyllgorau eraill yn cwrdd yn llai aml I delio gyda cheisiadau Cynllunio, Tir ac Adeiladau, Personél a Materion Archwilio Cynghorau.

Mae’r holl gyfarfodydd ar agor i’r cyhoedd.

Cynhelir pob cyfarfod am 7pm oni nodir yn wahanol.

Cyfarfodydd 

Cyngor Cyffredinol

Agenda a Cofnodion 2018- Mawrth 2019

Agenda a cofnodion 2019- Mawrth 2020

Pwyllgor Cyllid,Cynllunio a Amcanion Cyffredinol

  Agenda a cofnodion 2018- Mawrth 2019

Agenda a cofnodion 2019-Mawrth 2020

 

Pwyllgor Tiroedd ac Adeiladau

 

Cofrestr Buddiannau Aelodau