Cyfarfodydd

Cynhelir prif gyfarfod y Cyngor bob trydydd dydd Iau o’r mis a mae bwyllgorau eraill yn cwrdd yn llai aml I delio gyda cheisiadau Cynllunio, Tir ac Adeiladau, Personél a Materion Archwilio Cynghorau.

Mae’r holl gyfarfodydd ar agor i’r cyhoedd.

Cynhelir pob cyfarfod am 7pm oni nodir yn wahanol.

Cyfarfodydd 

Cyngor Cyffredinol

Agenda a Cofnodion 2018- Mawrth 2019(PDF)

Agenda a cofnodion 2019- Mawrth 2020 (PDF)

 

Pwyllgor Cyllid,Cynllunio a Amcanion Cyffredinol

 Agenda a cofnodion 2018- Mawrth 2019 (PDF)

Agenda a cofnodion 2019-Mawrth 2020 (PDF)

 

Pwyllgor Tiroedd ac Adeiladau

 

Cofrestr Buddiannau Aelodau 

Datgan mewn cyfarfodydd 2018/2019

Datgan mewn cyfarfodydd 2019/2020

2019/20

Datgan mewn cyfarfodydd 2020/2021

03/12/2020