Cyfarfodydd

Cynhelir prif gyfarfod y Cyngor bob trydydd dydd Iau o’r mis a mae bwyllgorau eraill yn cwrdd yn llai aml I delio gyda cheisiadau Cynllunio, Tir ac Adeiladau, Personél a Materion Archwilio Cynghorau.

Mae’r holl gyfarfodydd ar agor i’r cyhoedd.

Cynhelir pob cyfarfod am 7pm oni nodir yn wahanol.

Rhestr o gyfarfodydd 2021/2022

Cyfarfodydd 

Am cofnodion cyn 2018, cysylltwch â Swyddfa’r Cyngor Tref

Cyngor Cyffredinol

Cofnodion 2018- Mawrth 2019(PDF)

Cofnodion 2019- Mawrth 2020 (PDF)

Cofnodion 2020-2021 (PDF)

Cofnodion, 15 Ebrill 2021 (PDF)

Cofnodion, 20 Mai 2021 (PDF)

Cofnodion, 24 Mehefin 2021 (PDF)

Cofnodion 15 Gorffennaf 2021

 

Pwyllgor Cyllid,Cynllunio a Amcanion Cyffredinol

Cofnodion 2018- Mawrth 2019 (PDF)

Cofnodion 2019-Mawrth 2020 (PDF)

Cofnodion 2020-Mawrth 2021 (PDF)

Cofnodion, 15 Ebrill 2021 (PDF)

Cofnodion; 20fed Mai 2021 (PDF)

Cofnodion: 3ydd Mehefin 2021 (PDF)

Cofnodion: 1af Gorffennaf 2021 (PDF)

Cofnodion: 5ed Awst 2021 (PDF)

 

 

Pwyllgor Tiroedd ac Adeiladau

 

Cofrestr Buddiannau Aelodau 

Datgan mewn cyfarfodydd 2018/2019

Datgan mewn cyfarfodydd 2019/2020

2019/20

Datgan mewn cyfarfodydd 2020/2021

03/12/2020