Cyfarfodydd

Cynhelir prif gyfarfod y Cyngor bob trydydd dydd Iau o’r mis a mae bwyllgorau eraill yn cwrdd yn llai aml I delio gyda cheisiadau Cynllunio, Tir ac Adeiladau, Personél a Materion Archwilio Cynghorau.

Mae’r holl gyfarfodydd ar agor i’r cyhoedd.

Cynhelir pob cyfarfod am 7pm oni nodir yn wahanol.

Rhestr o gyfarfodydd 2022/2023

Cyfarfodydd 

Am cofnodion cyn 2018, cysylltwch â Swyddfa’r Cyngor Tref

Cyngor Cyffredinol

Pwyllgor Cynllunio

Cofnodion, 9 Mehefin 2022 (PDF)

Pwyllgor Tiroedd ac Adeiladau

Pwyllgor Cyllid,Cynllunio a Amcanion Cyffredinol

 

 

Cofrestr Buddiannau Aelodau