Cyfarfodydd

Cynhelir prif gyfarfod y Cyngor bob trydydd dydd Iau o’r mis ac mae Is-bwyllgorau eraill yn cwrdd yn llai aml I delio gyda cheisiadau Cynllunio, Tir ac Adeiladau, Personél a Materion Archwilio Cynghorau.

Mae’r holl gyfarfodydd ar agor i’r cyhoedd.

Cynhelir pob cyfarfod am 7pm oni nodir yn wahanol.

Rhestr o gyfarfodydd 2019/2020

Cyfarfodydd 

Cyngor Cyffredinol

Pwyllgor Cyllid,Cynllunio a Amcanion Cyffredinol

Pwyllgor Tiroedd ac Adeiladau

  •  

Pwyllgor Sicrwydd, Archwilio a Phersonel

  •  

Cofrestr Buddiannau Aelodau