Cyfarfodydd

Cynhelir prif gyfarfod y Cyngor bob trydydd dydd Iau o’r mis a mae bwyllgorau eraill yn cwrdd yn llai aml I delio gyda cheisiadau Cynllunio, Tir ac Adeiladau, Personél a Materion Archwilio Cynghorau.

Mae’r holl gyfarfodydd ar agor i’r cyhoedd.

Cynhelir pob cyfarfod am 7pm oni nodir yn wahanol.

Rhestr o gyfarfodydd 2024/2025

Cyfarfodydd 

Am cofnodion cyn 2018, cysylltwch â Swyddfa’r Cyngor Tref

Cyngor Cyffredinol

21 Mawrth 2024 (PDF)

18fed Ebrill 2024 (PDF)

20 Mehefin 2024 (PDF)

 

Pwyllgor Cynllunio

Cofnodion: 4ydd Ebrill 2024 (PDF)

Cofnodion: 7 Mawrth 2024 (PDF)

Cofnodion: 6 Mehefin 2024 (PDF)

 

Pwyllgor Tiroedd ac Adeiladau

Cofnodion: 16 Mehefin 2022 (PDF)

Cofnodion: 8 Rhagfyr 2022 (PDF)

Cofnodion: 9 Mawrth 2023 (PDF)

Cofnodion: 27 Gorffennaf 2023 (PDF)

Cofnodion: 8fed Mehefin 2023 (PDF)

Cofnodion: 14 Medi 2023 (PDF)

Cofnodion: 14 Rhagfyr 2023 (PDF)

Cofnodion: 1 Chwefror 2024 (PDF)

Cofnodion: 14 Mawrth 2024 (PDF)

 

Pwyllgor Cyllid,Cynllunio a Amcanion Cyffredinol

 

 

Cofrestr Buddiannau Aelodau