Staff y Cyngor

Clerk y Dref

Wendy Faulkner
Rhif ffon: 01248 716959
E-bost: townclerk@menaibridgetowncouncil.co.uk

Cynorthwydd Gweinyddol

Lisa Doohan
Rhif ffon: 01248 716959
E- bost: admin@menaibridgetowncouncil.co.uk