Croeso i Porthaethwy.

Gobeithiwn y bydd y wefan hon yn ffynhonnell wybodaeth werthfawr. Byddwn yn eich diweddaru gyda Chyfarfodydd y Cyngor, newyddion, dolenni a gwybodaeth ddefnyddiol. Croesawn eich adborth!

Cyfarfodydd y Cyngor

Cyfarfod nesaf y Cyngor: Cyfarfod y Pwyllgor Cyllid, Cynllunio a Dibenion Cyffredinol, 3ydd Rhagfyr 2020- Agenda

 

Dyddiadau a gwybodaeth cyfarfodydd cyngor ychwanegol

 

RHYBUDD CYHOEDDUS

Sedd Gwag – Swydd Cynghorydd

Porthaethwy- Ward Tysilio

Rhoddir rhybudd trwy hyn fod 1 sedd wag am swydd Cynghorydd yn y Gymuned uchod.

Cliciwch ar y ddolen i gael mwy o wybodaeth – Sedd Wag

 

Poster Coronafeirws