Croeso i Porthaethwy.

Gobeithiwn y bydd y wefan hon yn ffynhonnell wybodaeth werthfawr. Byddwn yn eich diweddaru gyda Chyfarfodydd y Cyngor, newyddion, dolenni a gwybodaeth ddefnyddiol. Croesawn eich adborth!

Cyfarfodydd y Cyngor

Cyfarfod Blynyddol Rhithwir y Cyngor, 19 Mai 2022- Agenda

Cyfarfod rhithiol Cyffredin y Cyngor, 19 Mai 2022- Agenda

Dyddiadau a gwybodaeth cyfarfodydd cyngor ychwanegol

__________________________________________________________

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021