Croeso i Porthaethwy.

Gobeithiwn y bydd y wefan hon yn ffynhonnell wybodaeth werthfawr. Byddwn yn eich diweddaru gyda Chyfarfodydd y Cyngor, newyddion, dolenni a gwybodaeth ddefnyddiol. Croesawn eich adborth!

Cyfarfodydd y Cyngor

Cyfarfod nesaf y Cyngor: Pwyllgor Sicrwydd Archwilio a Phersonel 4ydd Mawrth 2021- Agenda

Pwyllgor Cyllid, Cynllunio a Amcanion Cyffredinol, 4ydd Mawrth 2021-Agenda

Cyfarfod rhithwir cyffredin ychwanegol y Cyngor, 4ydd Mawrth 2021- Agenda

 

Dyddiadau a gwybodaeth cyfarfodydd cyngor ychwanegol