Croeso i Porthaethwy.

Gobeithiwn y bydd y wefan hon yn ffynhonnell wybodaeth werthfawr. Byddwn yn eich diweddaru gyda Chyfarfodydd y Cyngor, newyddion, dolenni a gwybodaeth ddefnyddiol. Croesawn eich adborth!

Cyfarfodydd y Cyngor

Cyfarfod hybrid cyffredin y cyngor- 18 Gorffennaf 2024- Agenda

Dyddiadau a gwybodaeth cyfarfodydd cyngor ychwanegol