Croeso i Porthaethwy.

Gobeithiwn y bydd y wefan hon yn ffynhonnell wybodaeth werthfawr. Byddwn yn eich diweddaru gyda Chyfarfodydd y Cyngor, newyddion, dolenni a gwybodaeth ddefnyddiol. Croesawn eich adborth!

Cyfarfodydd y Cyngor

Cyfarfod nesaf y Cyngor: Cyfarfod rhithwir Cyffredin y Cyngor,  21 Ionawr 2021- Agenda

Dyddiadau a gwybodaeth cyfarfodydd cyngor ychwanegol