Croeso i Porthaethwy.

Gobeithiwn y bydd y wefan hon yn ffynhonnell wybodaeth werthfawr. Byddwn yn eich diweddaru gyda Chyfarfodydd y Cyngor, newyddion, dolenni a gwybodaeth ddefnyddiol. Croesawn eich adborth!

Cyfarfodydd y Cyngor

Cyfarfod nesaf y Cyngor: Cyfarfod rhithwir Cyffredin y Cyngor, 15fed Ebrill 2021, 7.00yh- Agenda

Cyfarfod Rhithiol Blynyddol y Cyngor, 15fed Ebrill 2021, 8.00yh- Agenda

Dyddiadau a gwybodaeth cyfarfodydd cyngor ychwanegol