Cysylltu

Gallwch gysylltu â ni drwy’r post yn y cyfeiriad isod, dros y ffôn neu drwy e-bost gan ddefnyddio’r ffurflen gyswllt isod

Cyferiad

Canolfan Coed Cyrnol
Ffordd Mona
Porthaethwy
LL59 5EA

Rhif ffon
01248 716959

Ebost: townclerk@menaibridgetowncouncil.co.uk  neu

admin@menaibridgetowncouncil.co.uk 

Oriau Agor Swyddfa:
9.00am-1.00pm Dydd Llun I Dydd Iau

Mae peiriant ateb yn gweithredu pan fydd y swyddfa ar gau