Aelodau

Aelodau Cyngor Tref Porthaethwy

Os ydych chi am gysylltu ag unrhyw un o’r aelodau, cysylltwch â’r Cyngor Tref ar:

Cynghorydd Sonia Williams- Maer y Dref

Cyfeiriad: 37 Penlon, Menai Bridge, LL59 5ND

Cysylltiad Gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward:

Cynghorydd Hillary Hunt

Cyfeiriad: 44, Lon y Bryn, Menai Bridge. LL59 5LL

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Ward:

Cynghorydd D Michael Davies

Cyfeiriad: Carreg Sidan, Glyn Garth. LL59 5NU

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Ward:

Cynghorydd Jacqueline Jones

Cyfeiriad: 75, Trem Elidir, Bangor. LL57 2UG

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Ward:

Cynghorydd Denise E Owen

Cyfeiriad: 3 FFordd Tysilio Menai Bridge LL59 5LD

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Ward:

Cynghorydd Selwyn Williams

Cyfeiriad: 45 Penlon, Menai Bridge LL59 5NE

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Ward:

Cynghorydd Robin Williams

Cyfeiriad: 37, Penlon Menai Bridge. LL59 5ND

Cysylltiad Gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward:

Councillor Peter Owen

Address: 3. Ffordd Tysilio, Menai Bridge LL59 5LD

Political Affiliation: None

Ward:

Cynghorydd Ella Fisk

Cyfeiriad: Morwel, Cambria Road, Menai Bridge, LL59 5HF

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Ward:

Cynghorydd Peter Owen

Cyfeiriad: 3. Ffordd Tysilio, Menai Bridge LL59 5LD

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Ward:

Cynghorydd Eryl Lewis

Cyfeiriad: 28, Maes y Coed, Menai Bridge. LL59 5AN

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Pencampwr Yr Iaith Gymraeg

 

Ward:

Cynghorydd Geraint Bebb

Cyfeiriad: Glanaber, Lon Glanhwfa, LLangefni LL77 7EU

Cysylltiad Gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward:

Cynghorydd William Love

Cyfeiriad: Lilac Cottage, Glyn Garth. LL59 5NS

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Ward:

Cynghorydd Hefin Wyn Jones

Cyfeiriad: The Bungalow, Fir Grove, Hill Street, Menai Bridge LL59 5AG

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Ward:

Cynghorydd Kevin Moran

Cyfeiriad: 13 Rhyd Menai, Menai Bridge LL59 5RG

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Ward:

Cynghorydd Jayne Southgate

Cyfeiriad: Greenbank, St George’s Road, Menai Bridge LL59 5EY

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Ward:

Councillor Jayne Southgate

Address: Greenbank, St George’s Road, Menai Bridge LL59 5EY

Political Affiliation: None

Ward: