Aelodau

Aelodau Cyngor Tref Porthaethwy

Os ydych chi am gysylltu ag unrhyw un o’r aelodau, cysylltwch â’r Cyngor Tref ar:

Aelodau ar sefydliadau allanol 2024-2025 (PDF)

Aelodau ar bwyllgorau ac bwyllgorau 2024-2025 (PDF)

Cynghorydd Denise E Owen- Maer y Dref

Cyfeiriad: 3 FFordd Tysilio Menai Bridge LL59 5LD

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Ward:

Cynghorydd Robin Williams

Cyfeiriad: 37, Penlon Menai Bridge. LL59 5ND

Cysylltiad Gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: ,

Cynghorydd Sonia Williams

Cyfeiriad: 37 Penlon, Menai Bridge, LL59 5ND

Cysylltiad Gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward:

Cynghorydd Femke Van Gent

Cyfeiriad: 9 Stryd y Ffynnon, Porthaethwy, LL59 5Be

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Ward:

Cynghorydd Mair Edwards

Cyfeiriad: 3 Lôn Cei Bont, Porthaethwy LL59 5HB

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Ward:

Cynghorydd Peter Owen

Cyfeiriad: 3. Ffordd Tysilio, Menai Bridge LL59 5LD

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Ward:

Cynghorydd Ella Fisk

Cyfeiriad: Morwel, Cambria Road, Menai Bridge, LL59 5HF

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Ward:

Cynghorydd Selwyn Williams

Cyfeiriad: 5 Chapel Street, Menai Bridge, LL59 5HW

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Ward:

Cynghorydd Lowri Hedd Vaughan

Cyfeiriad: 19a Stryd Fawr, Porthaethwy, LL59 5EE

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Ward:

Cynghorydd Hefin Wyn Jones

Cyfeiriad: The Bungalow, Fir Grove, Hill Street, Menai Bridge LL59 5AG

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Ward:

Cynghorydd Terrence Thomas

Cyfeiriad: Cadnant road, Menai Bridge, LL59 5BU

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Ward:

Cynghorydd Jayne Southgate

 

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Ward:

Cynghorydd William Love

Cyfeiriad: Lilac Cottage, Glyn Garth. LL59 5NS

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Ward: