Newyddion a digwyddiadau cymunedol

Gwaith cynnal a chadw pwysig – A5 – Pont Borth
Mae’r gwaith cynnal a chadw pwysig ar yr A5 – Pont Borth yn dechrau yn mis Ionawr 2021 a fydd yn para oddeutu 23 wythnos.

Mae angen adnewyddu rhannau o’r droedffordd ar y naill ochr i Bont Borth. Byddwn hefyd yn ail-baentio rhannau o’r bont. Byddwn yn cadw at fesurau Covid-19.

I gwblhau’r gwaith hwn yn ddiogel, bydd angen cyfyngu’r traffig sy’n croesi’r bont ar yr A5 i deithio ar un lôn rhwng 9yb—3yp. Yn ystod dyddiau’r wythnos 9yb – 3yp, bydd traffig sy’n croesi’r bont yn cael ei reoli gan signalau traffig dwyffordd. Ni fydd unrhyw waith ar y penwythnos. Mae’n debygol y bydd adegau o 20 munud o gau dros nos i chwyth-beintio rhai lleoliadau.

Bydd y droedffordd ar yr ochr fydd yn cael ei hadnewyddu yn cael ei chau yn ystod y gwaith, bydd angen i gerddwyr ddefnyddio’r droedffordd ar ochr arall y bont.