Ward Tysilio

Cynghorydd Sonia Williams- Maer y Dref

Cyfeiriad: 37 Penlon, Menai Bridge, LL59 5ND

Cysylltiad Gwleidyddol: Plaid Cymru

Cynghorydd Hillary Hunt

Cyfeiriad: 44, Lon y Bryn, Menai Bridge. LL59 5LL

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd D Michael Davies

Cyfeiriad: Carreg Sidan, Glyn Garth. LL59 5NU

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd Jacqueline Jones

Cyfeiriad: 75, Trem Elidir, Bangor. LL57 2UG

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd Denise E Owen

Cyfeiriad: 3 FFordd Tysilio Menai Bridge LL59 5LD

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd Selwyn Williams

Cyfeiriad: 45 Penlon, Menai Bridge LL59 5NE

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd Robin Williams

Cyfeiriad: 37, Penlon Menai Bridge. LL59 5ND

Cysylltiad Gwleidyddol: Plaid Cymru

Councillor Peter Owen

Address: 3. Ffordd Tysilio, Menai Bridge LL59 5LD

Political Affiliation: None

Cynghorydd Peter Owen

Cyfeiriad: 3. Ffordd Tysilio, Menai Bridge LL59 5LD

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim