Ward Tysilio

Cynghorydd Denise E Owen- Maer y Dref

Cyfeiriad: 3 FFordd Tysilio Menai Bridge LL59 5LD

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd Robin Williams

Cyfeiriad: 37, Penlon Menai Bridge. LL59 5ND

Cysylltiad Gwleidyddol: Plaid Cymru

Cynghorydd Sonia Williams

Cyfeiriad: 37 Penlon, Menai Bridge, LL59 5ND

Cysylltiad Gwleidyddol: Plaid Cymru

Cynghorydd Femke Van Gent

Cyfeiriad: 9 Stryd y Ffynnon, Porthaethwy, LL59 5Be

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Swydd wag

Cynghorydd Mair Edwards

Cyfeiriad: 3 Lôn Cei Bont, Porthaethwy LL59 5HB

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Swydd Wag

Cynghorydd Peter Owen

Cyfeiriad: 3. Ffordd Tysilio, Menai Bridge LL59 5LD

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim