Cyfrifoldebau

Mae cyfrifoldebau cynghor tref yn cynnwys tir ac eiddo

 • Canolfan Coed Cyrnol- prif swyddfa’r cyngor
 • Maes parcio Coed Cyrnol
 • Canolfan Tysilio- yn cael ei rentu ar hyn o bryd gan MON CF
 • Maes Hamdden King George 5ed
 • Coed Cyrnol
 • Fynwent
 • Llochesi bysiau
 • Maes Chwarae plant
 • Lawnt Fowlio/Pafiliwn
 • cyfleustra cyhoeddus wrth y lawnt folio
 • CCTV

Mae’r Cyngor hefyd yn gyfrifol am yr arddangosfeydd blodau yng nghanol y dref a darparu, chynnal a chadw goleuadau Nadolig y dref.