Cyfrifoldebau

Mae cyfrifoldebau cynghor tref yn cynnwys tir ac eiddo

  • Canolfan Coed Cyrnol- prif swyddfa’r cyngor
  • Canolfan Tysilio- yn cael ei rentu ar hyn o bryd gan MON CF
  • Maes Hamdden King George 5ed yn cael ei ddefnyddio gan Menai Bridge Tigers ar gyfer gemau Pêl-droed ac yn ddiweddar Gŵyl Fwyd Menai
  • Coed Cyrnol
  • Fynwent
  • Cysgodfan bws yn canol y dref
  • Maes Chwarae plant
  • Toiledau Lawnt Fowlio
  • CCTV

Mae’r Cyngor hefyd yn gyfrifol am yr arddangosfeydd blodau yng nghanol y dref a darparu, chynnal a chadw goleuadau Nadolig y dref.