App Darganfod Llwybr Arfordir Cymru

Mae Llwybr Arfordir Cymru wedi lansio ap digidol newydd y gellir ei ddefnyddio mewn 7 lleoliad gwahanol o amgylch Cymru. Mae un o’r lleoliadau yng nghyffiniau Carreg yr Halen ym Mhorthaethwy.

Nod yr ap yw annog mwy o bobl i fynd allan yn yr awyr agored gyda delweddau deniadol, straeon llawn gwybodaeth a gemau rhyngweithiol ar hyd y diddordebau mwyaf nodedig ar y llwybr.

Mae’r ap yn defnyddio cymorth realiti estynedig i wella profiad ymwelwyr i’r Fenai.

I gael rhagor o wybodaeth am yr ap cliciwch ar y cyswllt isod

https://www.walescoastpath.gov.uk/plan-your-visit/wales-coast-path-app/?lang=cy

Gosod Biniau Bagiau cŵn

Mae Cyngor Tref Porthaethwy wedi ymuno â thîm Cefn Gwlad ac AOANB Cyngor Sir Ynys Môn ac Adnoddau Naturiol Cymru mewn ymgais i helpu i leihau’r broblem o baw cŵn yn y gymuned.

Anogir trigolion ac ymwelwyr i helpu i gadw’r dref yn rhydd rhag baw cŵn. Mae Cyngor Tref Porthaethwy yn gobeithio y bydd gosod y ‘Biniau Bag Cŵn’ yn annog perchnogion cŵn i ‘fagio a binio’.