Canslo Ffair Borth Hydref 2020

Mae’r Coronafeirws wedi gorfodi Cyngor Sir Ynys Môn i ganslo Ffair Borth eleni, digwyddiad a oedd fod i’w gynnal ar Ddydd Sadwrn, Hydref 24ain. Mae’r ffair stryd flynyddol yn denu cannoedd o bobl fel arfer ond gyda phryderon am allu i gadw pellter cymdeithasol, a’r posibilrwydd o ledaeniad y feirws, doedd gan y Cyngor Sir ddim dewis ond canslo’r digwyddiad poblogaidd. (mwy…)

App Darganfod Llwybr Arfordir Cymru

Mae Llwybr Arfordir Cymru wedi lansio ap digidol newydd y gellir ei ddefnyddio mewn 7 lleoliad gwahanol o amgylch Cymru. Mae un o’r lleoliadau yng nghyffiniau Carreg yr Halen ym Mhorthaethwy.

(mwy…)