Ward Cadnant

Cynghorydd Ella Fisk

Cyfeiriad: Morwel, Cambria Road, Menai Bridge, LL59 5HF

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd Selwyn Williams

Cyfeiriad: 5 Chapel Street, Menai Bridge, LL59 5HW

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd Lowri Hedd Vaughan

Cyfeiriad: 19a Stryd Fawr, Porthaethwy, LL59 5EE

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd Hefin Wyn Jones

Cyfeiriad: The Bungalow, Fir Grove, Hill Street, Menai Bridge LL59 5AG

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd Terrence Thomas

Cyfeiriad: Cadnant road, Menai Bridge, LL59 5BU

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd Jayne Southgate

 

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd William Love

Cyfeiriad: Lilac Cottage, Glyn Garth. LL59 5NS

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim