Ward Cadnant

Cynghorydd Ella Fisk

Cyfeiriad: Morwel, Cambria Road, Menai Bridge, LL59 5HF

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd Eryl Lewis

Cyfeiriad: 28, Maes y Coed, Menai Bridge. LL59 5AN

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Pencampwr Yr Iaith Gymraeg

 

Cynghorydd Geraint Bebb

Cyfeiriad: Glanaber, Lon Glanhwfa, LLangefni LL77 7EU

Cysylltiad Gwleidyddol: Plaid Cymru

Cynghorydd William Love

Cyfeiriad: Lilac Cottage, Glyn Garth. LL59 5NS

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd Hefin Wyn Jones

Cyfeiriad: The Bungalow, Fir Grove, Hill Street, Menai Bridge LL59 5AG

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd Kevin Moran

Cyfeiriad: 13 Rhyd Menai, Menai Bridge LL59 5RG

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd Jayne Southgate

Cyfeiriad: Greenbank, St George’s Road, Menai Bridge LL59 5EY

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Councillor Jayne Southgate

Address: Greenbank, St George’s Road, Menai Bridge LL59 5EY

Political Affiliation: None