Cyngor

Sefydlwyd Cyngor Dosbarth Trefol Porthaethwy yn 1895 a gwasanaethodd y Dref hyd at 1974 pan ddaeth y Cyngor Tref newydd yn ei le.

Mae 13 Cynghorydd, 2 Gynghorydd Sir a 3 Swyddog – Clerc y Dref, Cynorthwy-ydd Gweinyddol a Gofalwr Tir yn gwasanaethu Cyngor y Dref. Mae gan Gyngor y Dref Faer Tref etholedig a ddewisir bob mis Mai yn ystod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Yn yr adran hon: