Aelodau

Aelodau Cyngor Tref Porthaethwy

If you want to get in touch with any of the members please contact the Town Council on:

Aelodau ar sefydliadau allanol

Aelodau ar bwyllgorau ac is-bwyllgorau

Maer

Maer y Dref – Ella Fisk

Cyfeiriad: Morwel, Cambria Road, Menai Bridge. LL59 5HF

Ward Tysilio

Cynghorydd Hillary Hunt

Cyfeiriad: 44, Lon y Bryn, Menai Bridge. LL59 5LL

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd Colin Davey

Cyfeiriad: 19 Tyddyn Isaf, Menai Bridge. LL59 5DA

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd D Michael Davies

Cyfeiriad: Carreg Sidan, Glyn Garth. LL59 5NU

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd Jacqueline Jones

Cyfeiriad: 75, Trem Elidir, Bangor. LL57 2UG

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd Denise E Owen

Cyfeiriad: 3 FFordd Tysilio Menai Bridge LL59 5LD

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd Selwyn Williams

Cyfeiriad: 45 Penlon, Menai Bridge LL59 5NE

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd Robin Williams

Cyfeiriad: 37, Penlon Menai Bridge. LL59 5ND

Cysylltiad Gwleidyddol: Plaid Cymru

Cynghorydd Sonia Williams

Cyfeiriad: 37, Penlon Menai Bridge. LL59 5ND

Cysylltiad Gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward Cadnant

Cynghorydd Hefin Wyn Jones

Cyfeiriad: The Bungalow, Fir Grove, Hill Street, Menai Bridge LL59 5AG

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd Eryl Lewis

Cyfeiriad: 28, Maes y Coed, Menai Bridge. LL59 5AN

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Pencampwr Yr Iaith Gymraeg

 

Cynghorydd Geraint Bebb

Cyfeiriad: Glanaber, Lon Glanhwfa, LLangefni LL77 7EU

Cysylltiad Gwleidyddol: Plaid Cymru

Cynghorydd William Love

Cyfeiriad: Lilac Cottage, Glyn Garth. LL59 5NS

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim

Cynghorydd Kevin Moran

Cyfeiriad: 13 Rhyd Menai, Menai Bridge LL59 5RG

Cysylltiad Gwleidyddol: Dim