Gosod Biniau Bagiau cŵn

Mae Cyngor Tref Porthaethwy wedi ymuno â thîm Cefn Gwlad ac AOANB Cyngor Sir Ynys Môn ac Adnoddau Naturiol Cymru mewn ymgais i helpu i leihau’r broblem o baw cŵn yn y gymuned.

Anogir trigolion ac ymwelwyr i helpu i gadw’r dref yn rhydd rhag baw cŵn. Mae Cyngor Tref Porthaethwy yn gobeithio y bydd gosod y ‘Biniau Bag Cŵn’ yn annog perchnogion cŵn i ‘fagio a binio’.